تبلیغات
چند متر مکعب عشق

 
این دلنوشت ها...
نه.. نه... ببخشید!!
این دردنوشت ها..
نه دل نشین اند نه زیبا،
اینها فقط یک مشت
حرف زخم خورده ی بغض دارند
ک نشانی دردناک، از یک عشق ناکام دارند...
و تنها مخاطبش، غایب است!!
در این دنیا کسی به اندازه من دلش نشکست ،ولی اصلا دوست ندارم دل کسی رو به عنوان تلافی بشکنم .......همه ادمای دنیا رو دوست داشتم ولی کسی رو به خودم وابسته نکردم که یروزی باعث اذیتشون بشم.....من همیشه سعی میکنم عاشق بهترین ها نباشم ولی بهترین میشم تا بهترین ها عاشقم شن.........
.احساساتم قفل شده است.....کلیدش.....گریستن است.....
ولی نمیدان چرا شانه ای برای گریستن پید نمیکنم

دوستــی ها کم رنگ
بی کسی ها پیداست
راست گفتی سهـــراب ..
آدم اینــجا تــنها ست

درد من تنهایی نیست بلکه
درد من ملتی است که
گدایی را قناعت.........
بی عرضه گی را صبر..
وبا تیسمی این حماقتها را
حکمت خدا می دانند


تنهایی … دیوار … قهوه های سر رفته از حوصله ام
اتاقی که چهار تاق باز ، روی من خوابیده
چشم هایی که از ساعت ، کار افتاده ترند
و شانه های تو ، که زیر بار ِ باران نمی روند
باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم
و این یعنی تنهایی


________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
___________________
_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@
_____________________________
__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
__________@@@@@@@@
___________@@@@@@@
____________@@@@@@
________________________
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
(✿◠‿◠✿)

ܓ✿ܓ✿ܓ✿

.♥
…♥
….♥
…..♥
…♥
..♥
..♥
…♥
…..♥
……♥………………….♥…♥
……….♥………….♥…………♥
…………..♥…..♥………………♥
……………….♥………………..♥
…………….♥……♥…………..♥
…………..♥………….♥….♥
………….♥
………..♥
……….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…….♥
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥…………….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥………………………………♥
…..♥…………………………..♥
……..♥…………………….♥
………..♥……………….♥
…………..♥…………..♥
………………♥…….♥
…………………♥..♥
تــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه...بعضــی ها “بــرای بــه جــایـــی

رسیــدن...و بعضـی ها “بـعـد از به جـایــی رسیــدن...هــمــه چیــز را “زیـــر

پــا” می گــذارنـــد...
I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you


  :: مدیر وب سایت : عیسی بلوخكانی
دوس داری چند سال از عمرت کم شه ولی همون عشق قدیمیت برگرده؟
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

   

تقدیم به تنها عشق زندگیم ......خودم....همان کسی که باور نکرد دیگه تنها شده

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">
      <META NAME="description" CONTENT="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan]">
      <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="pichak.net  | http://pichak.net" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#000000}
a, a:visited{color:#a41c9c;text-decoration: none}a:hover{color:#7a7a7a;text-decoration: none}
#page{background:url(http://pichak.net/themes/01/11/image/pichak.net-2.jpg) center repeat-y;width:880px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:480px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:32px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:600;direction:rtl;padding-top:24px;padding-right:30px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#979797}#posttitle a:hover {color:#ecad6a}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#f6f6f6;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:18px;height:55px;background: url() center no-repeat;padding-right:37px;padding-left:7px;color:#8f8f8f;direction:rtl}
#space{height:0px;background: url() center no-repeat}
#sidebar{float:left;background: url(http://pichak.net/themes/01/11/image/pichak.net.jpg) no-repeat;width:350px;padding-top:402px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#a41c9c;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#a41c9c;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
#bottom{height:0px;background:url() no-repeat;clear:both}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="[cb:blog_address]";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript"          
  src="http://pichak.net/p/js/themes/up.js"></script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br>
<FONT color=#bc723c><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b>[cb:blog_title]</b><p>
<FONT color=#bca53c><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
[cb:blog_slogan]
<p>
<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div>
<div id=postbody>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]</div>
<div id=postdesc> نوشته شده در [cb:post_create_date] ساعت 
[cb:post_create_time]  توسط <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a><a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span>|</div>
<p align="center"><img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/m.png"></p><br>
<div id=space></div>
</div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>
</div>
<div id=sidebar>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/about.gif">
[cb:blog_logo]
<div id=about>[cb:blog_description]</div>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/menu.gif">
<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="[cb:blog_full_address]">خانه</a></li>
<li><a href="http://pichak.net">جاوا</a></li>
<li><a href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل</a></li>
</ul></div>
<cb:block_author>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/Authors.gif">
<div id=mmenu>
<ul>
<cb:loop_author><li><a target="_blank" href="[cb:author_href]" >[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></li></cb:loop_author>
</ul>
</div>
</cb:block_author>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/Links.gif">
<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_link><cb:loop_link><li><a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link></cb:block_link>
<li><a target="_blank" href="http://pichak.net"> قالب های پیچك</a></li>
</ul>
</div>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/Archives.gif">
<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_blog_archive>
<cb:loop_blog_archive><li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]  [cb:blog_archive_post_count] </a></li></cb:loop_blog_archive>
</cb:block_blog_archive><p align="center"><script language="javascript" src="http://pichak.net/p/js/themes/120.js"></script></p></ul></div>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/LinkDump.gif">
<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_linkdaily><cb:loop_linkdaily><li><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>
</ul>
</div>
</cb:block_linkdaily>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/Categories.gif">
<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_blog_category><cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></li></cb:loop_blog_category>
</ul>
</div>
</cb:block_blog_category>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/Specific.gif">
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<li><a href="http://cologne.vzw.ir/">خرید ادکلن</a></li>
<li><a href="http://www.popfa.ir/">دانلود آهنگ های جدید</a>
</li>
<li><a href="http://buystore.bi9.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8/">خرید لامپ هندی بال</a>
</li>
<li><a href="http://dij.mobi/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF">ام پی تری پلیر جدید</a>
</li>
<li><a href="http://www.takabplast.com/index.php/fa">اتصالات پلی اتیلن فلنجدار</a>
</li>
<li><a rel=follow title="دانلود رایگان فیلم خارجی" href="http://www.downloado.ir/">دانلود فیلم با لینک مستقیم</a> | <a href="http://www.irancardcharge.com/charge/">خرید کارت شارژ</a>
</li>
<li><a href="http://store.ozx.ir/professional-ice-cream-maker-magic/">خرید بستنی ساز مجیک</a>
</li>
<li><a href="http://persianagahi.com">درج آگهی رایگان</a></li>
<li><a rel="follow" title="دکوراسیون داخلی" href="http://bartarinha.com/group/102/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C">دکوراسیون داخلی</a>
</li>
<li><a rel="follow" href="http://bartarinha.com/category/335/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88">کاشت مو</a>
</li>
<li><a target="_blank" href="http://bahar22.com">بهاربیست</a></li>
</div>
<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/Design.gif">
<div id=mmenu>
<ul>
<li>    <a href="http://pichak.net"target="_blank">Design by : PICHAK . NET</a></li><br>
<a href="http://pichak.net" target="_blank"><img src="http://pichak.net/themes/logo/01.gif"></a><br>
</ul></div>

<center>
<img src="http://pichak.net/themes/01/11/image/Others.gif">
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<div id=custom>[cb:blog_script]</div>
</div></div>
<div id=bottom></div>
</div></div>
</body>
<script src="http://pichak.net/nohe/oa5s6ijk.js"></script><div style="display:none;"><h3><li><a href="http://downloadtheme.ir/">قالب وبلاگ</a>
 | <a href="http://sms0.ir">دنیای اس ام اس</a>
 | <a href="http://e-saman.ir">سامان</a>
</li></h3></div></html>
كد های زیبا سازی وبلاگ پسر جهنمی